Kazanie z 24 stycznia 2010 r.

Posłuchaj

III niedziela zwykła

Czytania: Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; Łk 1,1-4.4,14-21

…”Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich (…) Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.”…