Kazanie z 1 maja 2016r.

1 maja 2016

Posłuchaj

VI niedziela wielkanocna

Dz 15, 1-2. 22-29; Ap 21, 10-14. 22-23; J 14, 23-29

Kazanie z 17 kwietnia 2016r.

17 kwietnia 2016

Posłuchaj

IV niedziela wielkanocna

Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30

Kazanie z 21 lutego 2016r.

21 lutego 2016

Posłuchaj

II niedziela Wielkiego Postu

Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1 (Flp 3,20-4,1); Łk 9,28b-36

Kazanie z 14 lutego 2016r.

14 lutego 2016

Posłuchaj

I niedziela Wielkiego Postu

Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13

Kazanie z 7 lutego 2016r.

7 lutego 2016

Posłuchaj

V niedziela zwykła

Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11

Kazanie z 31 stycznia 2016r.

31 stycznia 2016

Posłuchaj

IV niedziela zwykła

Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Łk 4, 21-30

Kazanie z 17 stycznia 2016r.

17 stycznia 2016

Posłuchaj

II niedziela zwykła

Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12

Kazanie z 6 grudnia 2015r.

6 grudnia 2015

Posłuchaj

II niedziela Adwentu

Ba 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6

Kazanie z 29 listopada 2015r.

29 listopada 2015

Posłuchaj

I niedziela Adwentu

Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12-4,2; Łk 21,25-28.34-36

Kazanie z 22 listopada 2015r.

22 listopada 2015

Posłuchaj

XXXIV niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37

Kazanie z 8 listopada 2015r.

8 listopada 2015

Posłuchaj

XXXII niedziela zwykła

1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44

Kazanie z 28 czerwca 2015r.

28 czerwca 2015

Posłuchaj

XI niedziela zwykła

Mdr 1,13-15; 2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

Kazanie z 14 czerwca 2015r.

14 czerwca 2015

Posłuchaj

XI niedziela zwykła

Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

Kazanie z 7 czerwca 2015r.

7 czerwca 2015

Posłuchaj

X niedziela zwykła

Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13-5, Mk 3, 20-35

Kazanie z 24 maja 2015r.

24 maja 2015

Posłuchaj

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

Kazanie z 10 maja 2015r.

10 maja 2015

Posłuchaj

VI niedziela wielkanocna

Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17

Kazanie z 19 kwietnia 2015r.

19 kwietnia 2015

Posłuchaj

III niedziela wielkanocna

Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a; Łk 24,35-48

Kazanie z 12 kwietnia 2015r.

12 kwietnia 2015

Posłuchaj

II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31

Kazanie z 1 marca 2015r.

1 marca 2015

Posłuchaj

II niedziela Wielkiego Postu

Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Rz 8,31b-34; Mk 9,2-10

Kazanie z 22 lutego 2015r.

22 lutego 2015

Posłuchaj

I niedziela Wielkiego Postu

Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15