Kazanie z 17 kwietnia 2016r.

Posłuchaj

IV niedziela wielkanocna

Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30