Kazanie z 7 lutego 2016r.

Posłuchaj

V niedziela zwykła

Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11