Kazanie z 15 lutego 2015r.

15 lutego 2015

Posłuchaj

VI niedziela zwykła

Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

Kazanie z 1 lutego 2015r.

1 lutego 2015

Posłuchaj

IV niedziela zwykła

Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Kazanie z 25 stycznia 2015r.

25 stycznia 2015

Posłuchaj

III niedziela zwykła

Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Kazanie z 11 stycznia 2015r.

11 stycznia 2015

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11

Kazanie z 23 listopada 2014r.

23 listopada 2014

Posłuchaj

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Kazanie z 16 listopada 2014r.

16 listopada 2014

Posłuchaj

XXXIII Niedziela Zwykła

Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30

Kazanie z 9 listopada 2014r.

9 listopada 2014

Posłuchaj

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Ez 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22

Kazanie z 19 października 2014

19 października 2014

Posłuchaj

XXIX Niedziela Zwykła

Iz 45,1.4-6; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21

Kazanie z 15 czerwca 2014r.

15 czerwca 2014

Posłuchaj

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Wj 34,4b-6,8-9; Kor 13,11-13; J 3,16-18

Kazanie z 25 maja 2014r.

25 maja 2014

Posłuchaj

VI niedziela wielkanocna

Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21

Kazanie z 11 maja 2014 r.

11 maja 2014

Posłuchaj

IV Niedziela Wielkanocna

Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10

Kazanie z 16 marca 2014r.

16 marca 2014

Posłuchaj

II niedziela Wielkiego Postu

Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

Kazanie z 23 lutego 2014r.

23 lutego 2014

Posłuchaj

VII niedziela zwykła

Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Kazanie z 16 lutego 2014r.

16 lutego 2014

Posłuchaj

VI niedziela zwykła

Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

Kazanie z 2 lutego 2014r.

2 lutego 2014

Posłuchaj

IV niedziela zwykła, Ofiarowanie Pańskie

Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40

Kazanie z 26 stycznia 2014r.

26 stycznia 2014

Posłuchaj

III niedziela zwykła

Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Kazanie z 19 stycznia 2014r.

19 stycznia 2014

Posłuchaj

II niedziela zwykła

Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34

Kazanie z 12 stycznia 2014r.

12 stycznia 2014

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

Kazanie z 1 grudnia 2013r.

1 grudnia 2013

Posłuchaj

I niedziela Adwentu

Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

Kazanie z 24 listopada 2013r.

24 listopada 2013

Posłuchaj

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43