Kazanie z 7 czerwca 2015r.

Posłuchaj

X niedziela zwykła

Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13-5, Mk 3, 20-35