Kazanie z 24 maja 2015r.

Posłuchaj

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23