Kazanie z 22 lutego 2015r.

Posłuchaj

I niedziela Wielkiego Postu

Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15