Kazanie z 15 lutego 2015r.

Posłuchaj

VI niedziela zwykła

Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45