Kazanie z 16 listopada 2014r.

Posłuchaj

XXXIII Niedziela Zwykła

Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5,1-6; Mt 25,14-30