Kazanie z 9 listopada 2014r.

Posłuchaj

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Ez 47,1-2.8-9.12; 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 2,13-22