Kazanie z 25 stycznia 2015r.

Posłuchaj

III niedziela zwykła

Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20