Kazanie z 11 stycznia 2015r.

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11