Kazanie z 8 listopada 2015r.

Posłuchaj

XXXII niedziela zwykła

1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44