Kazanie z 13 stycznia 2013r.

13 stycznia 2013

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22

Kazanie z 6 stycznia 2013r.

6 stycznia 2013

Posłuchaj

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Kazanie z 25 listopada 2012r.

25 listopada 2012

Posłuchaj

XXXIV niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37

Uwaga!!! Z uwagi na przerwę adwentowo-świąteczną kolejne kazania pojawią się dopiero w styczniu.

Kazanie z 18 listopada 2012r.

18 listopada 2012

Posłuchaj

XXXIII niedziela zwykła

Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Kazanie z 11 listopada 2012r.

11 listopada 2012

Posłuchaj

XXXII niedziela zwykła

1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44

Kazanie z 4 listopada 2012r.

4 listopada 2012

Posłuchaj

XXXI niedziela zwykła

Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34

Kazanie z 28 października 2012r.

28 października 2012

Posłuchaj

XXX niedziela zwykła

Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52

Kazanie z 21 października 2012r.

21 października 2012

Posłuchaj

XXIX niedziela zwykła

Czytania: Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45

Kazanie z 14 października 2012r.

14 października 2012

Posłuchaj

XXVIII niedziela zwykła

Czytania: Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30

Kazanie z 7 października 2012r.

7 października 2012

Posłuchaj

XXVII niedziela zwykła

Czytania: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16

Kazanie z 24 czerwca 2012r.

24 czerwca 2012

Posłuchaj

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Czytania: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

Uwaga!!! Przerwa wakacyjna – kolejne kazanie dopiero w październiku.

Kazanie z 17 czerwca 2012r.

17 czerwca 2012

Posłuchaj

XI niedziela zwykła

Czytania: Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

“Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.”

Kazanie z 10 czerwca 2012r.

10 czerwca 2012

Posłuchaj

X niedziela zwykła

Czytania: Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13-5, 1; Mk 3, 20-35

“Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. “

Kazanie z 3 czerwca 2012r.

3 czerwca 2012

Posłuchaj

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Czytania: Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

“Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Kazanie z 20 maja 2012r.

20 maja 2012

Posłuchaj

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Czytania: Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; Mk 16,15-20

“I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [...] Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”.

Kazanie z 13 maja 2012r.

13 maja 2012

Posłuchaj

VI niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17

“Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. “

Kazanie z 6 maja 2012r.

6 maja 2012

Posłuchaj

V niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8

“Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.”

Ksiądz Piotr w Szczecinie

4 maja 2012

W dniach 14-15 maja będzie można posłuchać wykładów ks. Piotra Pawlukiewicza w Szczecinie (i w Policach). Więcej informacji na plakacie.

Kazanie z 22 kwietnia 2012r.

22 kwietnia 2012

Posłuchaj

III niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a; Łk 24,35-48

“A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.”

Kazania z 15 kwietnia 2012r. nie będzie

15 kwietnia 2012

… bo z przyczyn od nas niezależnych ks. Piotr nie wygłosił kazania w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Przepraszamy – kolejne kazanie powinno się pojawić już za tydzień.