Kazanie z 26 stycznia 2014r.

26 stycznia 2014

Posłuchaj

III niedziela zwykła

Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Kazanie z 19 stycznia 2014r.

19 stycznia 2014

Posłuchaj

II niedziela zwykła

Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34

Kazanie z 12 stycznia 2014r.

12 stycznia 2014

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

Kazanie z 1 grudnia 2013r.

1 grudnia 2013

Posłuchaj

I niedziela Adwentu

Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

Kazanie z 24 listopada 2013r.

24 listopada 2013

Posłuchaj

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

Kazanie z 17 listopada 2013r.

17 listopada 2013

Posłuchaj

XXXIII niedziela zwykła

Ml 3,19-20a; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19

Kazanie z 10 listopada 2013r.

10 listopada 2013

Posłuchaj

XXXII niedziela zwykła

2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38

Kazanie z 3 listopada 2013r.

3 listopada 2013

Posłuchaj

XXXI niedziela zwykła

Mdr 11,22-12,2;2 Tes 1,11-2,2; k 19,1-10

Kazanie z 13 października 2013r.

13 października 2013

Posłuchaj

XXVIII niedziela zwykła

2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19

Kazanie z 6 października 2013r.

6 października 2013

Posłuchaj

XXVII niedziela zwykła

Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10

Kazanie z 23 czerwca 2013r.

23 czerwca 2013

Posłuchaj

XII niedziela zwykła

Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24

Kazanie z 16 czerwca 2013r.

16 czerwca 2013

Posłuchaj

XI niedziela zwykła

Czytania: 2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36-8,3

…”A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać.(…) Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. ….”

Kazanie z 9 czerwca 2013r.

9 czerwca 2013

Posłuchaj

X niedziela zwykła

Czytania: 1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17

…”Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. (…) Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. ….”

Kazanie z 19 maja 2013r.

19 maja 2013

Posłuchaj

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Czytania: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

…”A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. ….”

Kazanie z 5 maja 2013r.

5 maja 2013

Posłuchaj

VI niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29

…”Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać (…) Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. ….”

Uwaga !!!
***

W kazaniach nastąpi tygodniowa przerwa. Następną homilię w kościele św. Anny ks. Piotr wygłosi 19 maja

Kazanie z 28 kwietnia 2013r.

28 kwietnia 2013

Posłuchaj

V niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35

…”Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie….”

Kazanie z 21 kwietnia 2013r.

21 kwietnia 2013

Posłuchaj

IV niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza

Czytania: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J J 10,27-30

“Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Kazanie z 14 kwietnia 2013r.

14 kwietnia 2013

Posłuchaj

III niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19

…”Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. (…) A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. (…) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje”…

Kazanie z 7 kwietnia 2013r.

7 kwietnia 2013

Posłuchaj

II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Czytania: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31

…”Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. (..) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. (..) Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”…

Kazanie z 3 marca 2013r.

3 marca 2013

Posłuchaj

III niedziela Wielkiego Postu

Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9