Kazanie z 21 kwietnia 2013r.

21 kwietnia 2013

Posłuchaj

IV niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza

Czytania: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J J 10,27-30

“Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Kazanie z 14 kwietnia 2013r.

14 kwietnia 2013

Posłuchaj

III niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19

…”Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. (…) A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. (…) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje”…

Kazanie z 7 kwietnia 2013r.

7 kwietnia 2013

Posłuchaj

II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Czytania: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31

…”Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. (..) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. (..) Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”…

Kazanie z 3 marca 2013r.

3 marca 2013

Posłuchaj

III niedziela Wielkiego Postu

Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9

Kazanie z 20 stycznia 2013r.

20 stycznia 2013

Posłuchaj

II niedziela zwykła

Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12

Kazanie z 13 stycznia 2013r.

13 stycznia 2013

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22

Kazanie z 6 stycznia 2013r.

6 stycznia 2013

Posłuchaj

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Kazanie z 25 listopada 2012r.

25 listopada 2012

Posłuchaj

XXXIV niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37

Uwaga!!! Z uwagi na przerwę adwentowo-świąteczną kolejne kazania pojawią się dopiero w styczniu.

Kazanie z 18 listopada 2012r.

18 listopada 2012

Posłuchaj

XXXIII niedziela zwykła

Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Kazanie z 11 listopada 2012r.

11 listopada 2012

Posłuchaj

XXXII niedziela zwykła

1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44

Kazanie z 4 listopada 2012r.

4 listopada 2012

Posłuchaj

XXXI niedziela zwykła

Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34

Kazanie z 28 października 2012r.

28 października 2012

Posłuchaj

XXX niedziela zwykła

Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52

Kazanie z 21 października 2012r.

21 października 2012

Posłuchaj

XXIX niedziela zwykła

Czytania: Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45

Kazanie z 14 października 2012r.

14 października 2012

Posłuchaj

XXVIII niedziela zwykła

Czytania: Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30

Kazanie z 7 października 2012r.

7 października 2012

Posłuchaj

XXVII niedziela zwykła

Czytania: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16

Kazanie z 24 czerwca 2012r.

24 czerwca 2012

Posłuchaj

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Czytania: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

Uwaga!!! Przerwa wakacyjna – kolejne kazanie dopiero w październiku.

Kazanie z 17 czerwca 2012r.

17 czerwca 2012

Posłuchaj

XI niedziela zwykła

Czytania: Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

“Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.”

Kazanie z 10 czerwca 2012r.

10 czerwca 2012

Posłuchaj

X niedziela zwykła

Czytania: Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13-5, 1; Mk 3, 20-35

“Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. “

Kazanie z 3 czerwca 2012r.

3 czerwca 2012

Posłuchaj

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Czytania: Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

“Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Kazanie z 20 maja 2012r.

20 maja 2012

Posłuchaj

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Czytania: Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; Mk 16,15-20

“I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [...] Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”.