Kazanie z 10 listopada 2013r.

Posłuchaj

XXXII niedziela zwykła

2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16-3,5; Łk 20,27-38