Kazanie z 5 maja 2013r.

5 maja 2013

Posłuchaj

VI niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29

…”Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać (…) Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. ….”

Uwaga !!!
***

W kazaniach nastąpi tygodniowa przerwa. Następną homilię w kościele św. Anny ks. Piotr wygłosi 19 maja

Kazanie z 28 kwietnia 2013r.

28 kwietnia 2013

Posłuchaj

V niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35

…”Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie….”

Kazanie z 21 kwietnia 2013r.

21 kwietnia 2013

Posłuchaj

IV niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza

Czytania: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J J 10,27-30

“Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Kazanie z 14 kwietnia 2013r.

14 kwietnia 2013

Posłuchaj

III niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19

…”Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. (…) A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. (…) A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje”…

Kazanie z 7 kwietnia 2013r.

7 kwietnia 2013

Posłuchaj

II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Czytania: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31

…”Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. (..) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. (..) Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”…

Kazanie z 3 marca 2013r.

3 marca 2013

Posłuchaj

III niedziela Wielkiego Postu

Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9

Kazanie z 20 stycznia 2013r.

20 stycznia 2013

Posłuchaj

II niedziela zwykła

Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12

Kazanie z 13 stycznia 2013r.

13 stycznia 2013

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22

Kazanie z 6 stycznia 2013r.

6 stycznia 2013

Posłuchaj

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

Kazanie z 4 grudnia 2016r.

4 grudnia 2012

Posłuchaj

II niedziela Adwentu

Iz 52, 13 – 53, 12; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42

Kazanie z 25 listopada 2012r.

25 listopada 2012

Posłuchaj

XXXIV niedziela zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37

Uwaga!!! Z uwagi na przerwę adwentowo-świąteczną kolejne kazania pojawią się dopiero w styczniu.

Kazanie z 18 listopada 2012r.

18 listopada 2012

Posłuchaj

XXXIII niedziela zwykła

Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Kazanie z 11 listopada 2012r.

11 listopada 2012

Posłuchaj

XXXII niedziela zwykła

1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44

Kazanie z 4 listopada 2012r.

4 listopada 2012

Posłuchaj

XXXI niedziela zwykła

Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34

Kazanie z 28 października 2012r.

28 października 2012

Posłuchaj

XXX niedziela zwykła

Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52

Kazanie z 21 października 2012r.

21 października 2012

Posłuchaj

XXIX niedziela zwykła

Czytania: Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45

Kazanie z 14 października 2012r.

14 października 2012

Posłuchaj

XXVIII niedziela zwykła

Czytania: Mdr 7,7-11; Hbr 4,12-13; Mk 10,17-30

Kazanie z 7 października 2012r.

7 października 2012

Posłuchaj

XXVII niedziela zwykła

Czytania: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16

Kazanie z 24 czerwca 2012r.

24 czerwca 2012

Posłuchaj

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Czytania: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

Uwaga!!! Przerwa wakacyjna – kolejne kazanie dopiero w październiku.

Kazanie z 17 czerwca 2012r.

17 czerwca 2012

Posłuchaj

XI niedziela zwykła

Czytania: Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

“Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie.”