Kazanie z 6 stycznia 2013r.

Posłuchaj

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12