Kazanie z 13 stycznia 2013r.

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22