Kazanie z 20 stycznia 2013r.

Posłuchaj

II niedziela zwykła

Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12