Kazanie z 4 grudnia 2016r.

Posłuchaj

II niedziela Adwentu

Iz 52, 13 – 53, 12; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1 – 19, 42