Kazanie z 28 października 2012r.

Posłuchaj

XXX niedziela zwykła

Jr 31,7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10,46-52