Kazanie z 4 listopada 2012r.

Posłuchaj

XXXI niedziela zwykła

Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34