Kazanie z 21 października 2012r.

Posłuchaj

XXIX niedziela zwykła

Czytania: Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-45