Kazanie z 21 kwietnia 2013r.

Posłuchaj

IV niedziela wielkanocna – Dobrego Pasterza

Czytania: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; J J 10,27-30

“Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”