Kazanie z 18 listopada 2012r.

Posłuchaj

XXXIII niedziela zwykła

Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32