Kazanie z 7 października 2012r.

Posłuchaj

XXVII niedziela zwykła

Czytania: Rdz 2,18-24; Hbr 2,9-11; Mk 10,2-16