Kazanie z 10 czerwca 2012r.

10 czerwca 2012

Posłuchaj

X niedziela zwykła

Czytania: Rdz 3, 9-15; 2 Kor 4, 13-5, 1; Mk 3, 20-35

“Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. “

Kazanie z 3 czerwca 2012r.

3 czerwca 2012

Posłuchaj

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Czytania: Pwt 4,32-34.39-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

“Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Kazanie z 20 maja 2012r.

20 maja 2012

Posłuchaj

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Czytania: Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; Mk 16,15-20

“I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. [...] Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”.

Kazanie z 13 maja 2012r.

13 maja 2012

Posłuchaj

VI niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1 J 4,7-10; J 15,9-17

“Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. “

Kazanie z 6 maja 2012r.

6 maja 2012

Posłuchaj

V niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8

“Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.”

Ksiądz Piotr w Szczecinie

4 maja 2012

W dniach 14-15 maja będzie można posłuchać wykładów ks. Piotra Pawlukiewicza w Szczecinie (i w Policach). Więcej informacji na plakacie.

Kazanie z 22 kwietnia 2012r.

22 kwietnia 2012

Posłuchaj

III niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 3,13-15.17-19; 1 J 2,1-5a; Łk 24,35-48

“A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.”

Kazania z 15 kwietnia 2012r. nie będzie

15 kwietnia 2012

… bo z przyczyn od nas niezależnych ks. Piotr nie wygłosił kazania w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Przepraszamy – kolejne kazanie powinno się pojawić już za tydzień.

Rekolekcje wielkopostne w USA

19 marca 2012

Ks. Piotr uprzejmie informuje, że w Wielkim Poście poprowadzi rekolekcje w USA

Od 25 do 28 marca 2012r.
W parafii św. Józefa
391 High St., Central Falls, Rhode Island 02863-3109

25 i 29 – 30 marca 2012r.
W parafii św. Stanisława Kostki
174 Harris Ave., Woonsocket, Rhode Island 02895-1809

>>> Przerwa w kazaniach <<<

19 marca 2012

Kolejną homilię w kościele św. Anny ks. Piotr wygłosi w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Kazanie z 11 marca 2012r.

11 marca 2012

Posłuchaj

III niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Wj 20,1-17; 1Kor 1,22-25; J 2,13-25

“Wówczas [Jezus] sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał (…) W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. “

Kazanie z 4 marca 2012r.

4 marca 2012

Posłuchaj

II niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; R z 8,31b-34; Mk 9,2-10

“Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. (…) I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”

Kazanie z 26 lutego 2012r.

26 lutego 2012

Posłuchaj

I niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Mk 1,12-15

Kazanie z 19 lutego 2012r.

19 lutego 2012

Posłuchaj

VII Niedziela Zwykła

Czytania: Iz 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,12

…”Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.(…) Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.”…

Kazanie z 12 lutego 2012r.

12 lutego 2012

Posłuchaj

VI Niedziela Zwykła

Czytania: Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

…”Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.”…

Kazanie z 5 lutego 2012r.

5 lutego 2012

Posłuchaj

V Niedziela Zwykła

Czytania: Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

…”Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości,”…

Podobny problem, jak ten, który podjął w ostatnim kazaniu ks. Piotr, poruszył w swojej książce ks. Marek Dziewiecki

Kazanie z 29 stycznia 2012r.

29 stycznia 2012

Posłuchaj

IV Niedziela Zwykła

Czytania: Pwt 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

…”Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. (…) . Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.”…

Kazanie z 22 stycznia 2012r.

22 stycznia 2012

Posłuchaj

III Niedziela Zwykła

Czytania: Jon 3,1-5.10; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

…”Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.”…

Kazanie z 15 stycznia 2012r.

15 stycznia 2012

Posłuchaj

II Niedziela Zwykła

Czytania: 1 Sm 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42

…”Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. (…) A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr”…

Kazanie z 9 stycznia 2012r.

9 stycznia 2012

Posłuchaj

Poniedziałek I Tygodnia Zwykłego

Czytania: 1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20