Kazanie z 12 lutego 2012r.

Posłuchaj

VI Niedziela Zwykła

Czytania: Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45

…”Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.”…