Kazanie z 19 lutego 2012r.

Posłuchaj

VII Niedziela Zwykła

Czytania: Iz 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Kor 1,18-22; Mk 2,12

…”Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech.(…) Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.”…

Tagi: ,