Kazanie z 5 lutego 2012r.

Posłuchaj

V Niedziela Zwykła

Czytania: Hi 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

…”Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości,”…

Podobny problem, jak ten, który podjął w ostatnim kazaniu ks. Piotr, poruszył w swojej książce ks. Marek Dziewiecki

Tagi: