Kazanie z 9 stycznia 2012r.

Posłuchaj

Poniedziałek I Tygodnia Zwykłego

Czytania: 1 Sm 1,1-8; Mk 1,14-20