Kazanie z 8 stycznia 2012r.

Posłuchaj

Święto Chrztu Pańskiego

Czytania: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11