Kazanie z 18 grudnia 2011r.

Posłuchaj

IV Niedziela Adwentu

Czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38

Uwaga!!! Kolejne kazanie (najprawdopodobniej) 8 stycznia 2012r.