Kazanie z 4 grudnia 2011r.

Posłuchaj

II Niedziela Adwentu

Czytania: Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8

Uwaga!!! Kolejne kazanie za 2 tygodnie – 18 grudnia 2011r.