Kazanie z 8 stycznia 2012r.

8 stycznia 2012

Posłuchaj

Święto Chrztu Pańskiego

Czytania: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mk 1,6b-11

Kazanie z 18 grudnia 2011r.

18 grudnia 2011

Posłuchaj

IV Niedziela Adwentu

Czytania: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; Łk 1,26-38

Uwaga!!! Kolejne kazanie (najprawdopodobniej) 8 stycznia 2012r.

Kazanie z 4 grudnia 2011r.

4 grudnia 2011

Posłuchaj

II Niedziela Adwentu

Czytania: Iz 40,1-5.9-11; 2 P 3,8-14; Mk 1,1-8

Uwaga!!! Kolejne kazanie za 2 tygodnie – 18 grudnia 2011r.

Kazanie z 27 listopada 2011r.

27 listopada 2011

Posłuchaj

I Niedziela Adwentu

Czytania: Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; 1 Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

Kazanie z 20 listopada 2011r.

20 listopada 2011

Posłuchaj

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Czytania: Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Kazanie z 6 listopada 2011r.

6 listopada 2011

Posłuchaj

XXXII Niedziela Zwykła

Czytania: Mdr 6,12-16; 1 Tes 4,13-18; Mt 25,1-13

Uwaga!!! Kolejne kazanie za 2 tygodnie (20 listopada).

Kazanie z 16 października 2011r.

16 października 2011

Posłuchaj

XXIX Niedziela Zwykła

Czytania: Iz 45,1.4-6; 1 Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21

Uwaga!!! Kolejne kazanie dopiero za 3 tygodnie (5 listopada).

Kazanie z 9 października 2011r.

9 października 2011

Posłuchaj

XXVIII Niedziela Zwykła

Czytania: Iz 25,6-10a; Flp 4,12-14,19-20; Mt 22,1-14

Uwaga!!! Z powodów technicznych dalej nie działają powiadomienia mailowe o nowych kazaniach. Postaramy się to naprawić tak szybko jak to możliwe – a póki co przepraszamy za niedogodność i prosimy o informowanie znajomych o nowym kazaniu :-)

Kazanie z 2 października 2011r.

2 października 2011

Posłuchaj

XXVII Niedziela Zwykła

Czytania: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43

Uwaga!!! Z powodów technicznych nie działają powiadomienia mailowe o nowych kazaniach. Postaramy się to naprawić tak szybko jak to możliwe – a póki co przepraszamy za niedogodność i prosimy o informowanie znajomych o nowym kazaniu :-)

Pielgrzymka duchowa 2011

5 sierpnia 2011

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, dla tych, którzy nie mogą udać się osobiście w pielgrzymkę na Jasną Górę, w dniach 5-12 sierpnia (oprócz sobót) w kościele św. Anny o 15.00 odprawiana jest Msza św. z kazaniem głoszonym przez ks. Piotra. Kazania będziemy starali się codziennie publikować na stronie internetowej (czasem może się okazać, że nie zdążymy tego samego dnia, za co z góry przepraszamy).

Kazanie z 5 sierpnia

Kazanie z 7 sierpnia

Kazanie z 8 sierpnia

Kazanie z 9 sierpnia

Kazanie z 10 sierpnia

Kazanie z 11 sierpnia

Kazanie z 12 sierpnia

Kazanie z 19 czerwca 2011r.

19 czerwca 2011

Posłuchaj

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Czytania: Wj 34,4b-6,8-9; Ps: 2 Kor 13,11-13; J 3,16-18

“…Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. …”

Uwaga – w związku z wakacjami kolejne kazanie zostanie wygłoszone przez ks. Piotra u św. Anny dopiero w październiku – życzymy udanych wakacji i polecamy korzystanie z archiwum.

Kazanie z 29 maja 2011r.

29 maja 2011

Posłuchaj

VI Niedziela Wielkanocna

Czytania: Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21

“… Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami …”

Kazanie z 15 maja 2011r.

15 maja 2011

Posłuchaj

IV Niedziela Wielkanocna

Czytania: Dz 2,14a.36-41; P 1 P 2,20b-25; J 10,1-10

Kazanie z 8 maja 2011r.

8 maja 2011

Posłuchaj

III Niedziela Wielkanocna

Czytania: Dz 2,14.22–28; 1 P 1,17–21; Łk 24,13–35

“…Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. [...] W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. ….”

Kazanie z 3 kwietnia 2011r.

3 kwietnia 2011

Posłuchaj

IV niedziela Wielkiego Postu

Czytania: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41

“… Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon….”

Uwaga!!! Kolejne kazanie będzie dopiero 8 maja.

Kazanie z 27 marca 2011r.

27 marca 2011

Posłuchaj

III niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42

…”Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu….”

Kazanie z dnia 9 marca 2011r.

9 marca 2011

Posłuchaj

Środa Popielcowa

Czytania: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18

…”Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli (…) A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie…”

Kazanie z 6 marca 2011r.

6 marca 2011

Posłuchaj

IX Niedziela zwykła

Czytania: Pwt 11,18.26-28; Rz 3,21-25a.28; Mt 7,21-27

…”Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.”…

Kazanie z 27 lutego 2011r.

27 lutego 2011

Posłuchaj

VIII Niedziela zwykła

Czytania: Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

…”Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.”…

Kazania w formie do czytania

21 lutego 2011

Tym razem nie ma pliku z kazaniem (będzie za tydzień). Jest za to informacja o nowej pozycji do biblioteczki każdego słuchacza – Kazania radiowe, tom 2, oczywiście autorstwa ks. Piotra Pawlukiewicza. Co prawda nie są to kazania ze św. Anny, ale też warto się z nimi zapoznać.

Kazania Radiowe - tom 2 - okładka

Książka do kupienia w dobrych księgarniach (zwłaszcza katolickich). Wydawcą jest Oficyna Wydawnicza LIBERTON