Kazanie z 27 lutego 2011r.

Posłuchaj

VIII Niedziela zwykła

Czytania: Iz 49,14-15; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

…”Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.”…