Kazanie z 6 marca 2011r.

Posłuchaj

IX Niedziela zwykła

Czytania: Pwt 11,18.26-28; Rz 3,21-25a.28; Mt 7,21-27

…”Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.”…