Kazanie z 27 marca 2011r.

Posłuchaj

III niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42

…”Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu….”