Kazanie z 3 kwietnia 2011r.

Posłuchaj

IV niedziela Wielkiego Postu

Czytania: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41

“… Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon….”

Uwaga!!! Kolejne kazanie będzie dopiero 8 maja.