Kazanie z 8 maja 2011r.

Posłuchaj

III Niedziela Wielkanocna

Czytania: Dz 2,14.22–28; 1 P 1,17–21; Łk 24,13–35

“…Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. [...] W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. ….”