Wpisy otagowane ‘Wielki Post’

Kazanie z 11 marca 2012r.

niedziela, 11 Marzec 2012

Posłuchaj

III niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Wj 20,1-17; 1Kor 1,22-25; J 2,13-25

“Wówczas [Jezus] sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał (…) W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. “

Kazanie z 4 marca 2012r.

niedziela, 4 Marzec 2012

Posłuchaj

II niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; R z 8,31b-34; Mk 9,2-10

“Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. (…) I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”

Kazanie z 26 lutego 2012r.

niedziela, 26 Luty 2012

Posłuchaj

I niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Mk 1,12-15

Kazanie z dnia 9 marca 2011r.

środa, 9 Marzec 2011

Posłuchaj

Środa Popielcowa

Czytania: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18

…”Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli (…) A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie…”

Kazanie z 14 marca 2010 r.

niedziela, 14 Marzec 2010

Posłuchaj

IV niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Joz 5,9-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3,11-32

…”Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. (…) młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. (…) Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył;”…

Kazanie z 28 lutego 2010 r.

niedziela, 28 Luty 2010

Posłuchaj

II niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1 (Flp 3,20-4,1) Łk 9,28b-36

…”Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe (…) Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.”…

Kazanie z 21 lutego 2010 r.

niedziela, 21 Luty 2010

Posłuchaj

I niedziela Wielkiego Postu

Czytania: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13

…”Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła.”…

Kazanie z 14 stycznia 2007r.

niedziela, 14 Styczeń 2007

Posluchaj