Kazanie z 16 lutego 2014r.

Posłuchaj

VI niedziela zwykła

Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37