Kazanie z 9 czerwca 2013r.

Posłuchaj

X niedziela zwykła

Czytania: 1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17

…”Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. (…) Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, stanęli – i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. ….”