Kazanie z 19 stycznia 2014r.

Posłuchaj

II niedziela zwykła

Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34