Kazanie z 26 stycznia 2014r.

Posłuchaj

III niedziela zwykła

Iz 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23