Kazanie z 12 stycznia 2014r.

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17