Kazanie z 25 maja 2014r.

Posłuchaj

VI niedziela wielkanocna

Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21