Kazanie z 11 maja 2014 r.

Posłuchaj

IV Niedziela Wielkanocna

Dz 2,14a.36-41; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10