Kazanie z 23 października 2016r.

Posłuchaj

XXX niedziela zwykła

Syr 35, 12-14. 16-18; 2 Tm 4, 6-9. 16-18; Łk 18, 9-14